Skip to content

“De forholdsregler, som vi opdrager vores piger til at observere, (gå ikke alene, gå ikke med hjem, gå ikke for udfordrende klædt, bliv ikke for fuld, etc.) vender vi om som anklager mod pigen, når ulykken er sket. Hvordan kunne hun, og ikke han, komme i den situation, at der blev begået en forbrydelse imod hende? Som konsekvens vender ofret skyld og skam mod sig selv, og flertallet anmelder aldrig forbrydelsen.

Vestens fokus på ofret og apologi over for gerningsmanden gennemsyrer også retssystemet og genfindes i de domfældelsestatistikker, der i land efter land sikrer gerningsmænd en absolut minimal risiko.”

Anne Sofie Allarp, 2018

Back To Top
error: Content is protected !!