Skip to content

“Ingen kampe er nogensinde blevet vundet fra et safespace”

”Det nytter ikke, at man alene taler inde fra en identitetssøgning, som er så svært fattelig for alle dem, der står op, smører madpakke og går på arbejde – og dermed mener jeg almindelige mennesker i alle mulige afskygninger. Man kan komme så langt ud i sin egen identitetsgranskning, at kampen for ligestilling ophører med at være et fælles projekt, som man kan rykke noget kulturforandrende med.”

Anne Sofie Allarp, 22. juni 2018, Kristeligt Dagblad

“Siger det lige igen……..”

“Når en mand slår 5 mennesker ihjel, så er det naturligvis tragisk, men det er først og fremmest et massedrab, en forbrydelse, noget oprørende og urovækkende. Familetragedie ville være, at familien var sneet inde i en bil eller faldet ned fra et højt sted. Dette er et familiedrab. En forbrydelse. Og havde det i øvrigt været et muslimsk såkaldt æresdrab, ville man aldrig bruge udtrykket, og man ville i øvrigt have hele folketinget stående på nakken af hinanden for at undsige den kultur der lå bag. Ord er ikke ligegyldige.”

Anne Sofie Allarp, 10. januar 2017

“De forholdsregler, som vi opdrager vores piger til at observere, (gå ikke alene, gå ikke med hjem, gå ikke for udfordrende klædt, bliv ikke for fuld, etc.) vender vi om som anklager mod pigen, når ulykken er sket. Hvordan kunne hun, og ikke han, komme i den situation, at der blev begået en forbrydelse imod hende? Som konsekvens vender ofret skyld og skam mod sig selv, og flertallet anmelder aldrig forbrydelsen.

Vestens fokus på ofret og apologi over for gerningsmanden gennemsyrer også retssystemet og genfindes i de domfældelsestatistikker, der i land efter land sikrer gerningsmænd en absolut minimal risiko.”

Anne Sofie Allarp, 2018

“Men det er præcis, når vi dehumaniserer den anden, altså udskiller og tillægger andre mindre værdi eller negative kvaliteter, som mennesker og borgere, alene fordi de tilhører en anden gruppe, at vi mister os selv. De bitreste erfaringer i menneskehedens historie starter med dehumaniseringen af den hinanden.”

“De grimmeste sider af folkeslag og kulturer ses, når de forestiller sig, at andre folkeslag og kulturer har mindre ret til liv, håb og værdighed end dem selv.”

Anne Sofie Allarp, 2015

“Ingen kampe er nogensinde blevet vundet fra et safespace”

”Det nytter ikke, at man alene taler inde fra en identitetssøgning, som er så svært fattelig for alle dem, der står op, smører madpakke og går på arbejde – og dermed mener jeg almindelige mennesker i alle mulige afskygninger. Man kan komme så langt ud i sin egen identitetsgranskning, at kampen for ligestilling ophører med at være et fælles projekt, som man kan rykke noget kulturforandrende med.”

Anne Sofie Allarp, 22. juni 2018, Kristeligt Dagblad

“Siger det lige igen……..”

“Når en mand slår 5 mennesker ihjel, så er det naturligvis tragisk, men det er først og fremmest et massedrab, en forbrydelse, noget oprørende og urovækkende. Familetragedie ville være, at familien var sneet inde i en bil eller faldet ned fra et højt sted. Dette er et familiedrab. En forbrydelse. Og havde det i øvrigt været et muslimsk såkaldt æresdrab, ville man aldrig bruge udtrykket, og man ville i øvrigt have hele folketinget stående på nakken af hinanden for at undsige den kultur der lå bag. Ord er ikke ligegyldige.”

Anne Sofie Allarp, 10. januar 2017

“De forholdsregler, som vi opdrager vores piger til at observere, (gå ikke alene, gå ikke med hjem, gå ikke for udfordrende klædt, bliv ikke for fuld, etc.) vender vi om som anklager mod pigen, når ulykken er sket. Hvordan kunne hun, og ikke han, komme i den situation, at der blev begået en forbrydelse imod hende? Som konsekvens vender ofret skyld og skam mod sig selv, og flertallet anmelder aldrig forbrydelsen.

Vestens fokus på ofret og apologi over for gerningsmanden gennemsyrer også retssystemet og genfindes i de domfældelsestatistikker, der i land efter land sikrer gerningsmænd en absolut minimal risiko.”

Anne Sofie Allarp, 2018

“Men det er præcis, når vi dehumaniserer den anden, altså udskiller og tillægger andre mindre værdi eller negative kvaliteter, som mennesker og borgere, alene fordi de tilhører en anden gruppe, at vi mister os selv. De bitreste erfaringer i menneskehedens historie starter med dehumaniseringen af den hinanden.”

“De grimmeste sider af folkeslag og kulturer ses, når de forestiller sig, at andre folkeslag og kulturer har mindre ret til liv, håb og værdighed end dem selv.”

Anne Sofie Allarp, 2015

Titel: “Breve til livet”
Forfattere: Ditte Gliese & Anne Sofie Allarp
Forlag: Alpha

For mange er utroskab det største, mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et parforhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange parforhold………..

I 4. sæson undersøger forfatter og radiovært Anne Sofie Allarp utroskaben fra den mandlige elskers synsvinkel.

Anne Sofie Allarp
Berlingske

Systemet vinder altid  1. april 2021 / Berlingske

At dansk politik ikke formår at stille sig kritisk overfor eller bare forholde sig nøgternt til det system, de står på toppen af, er i sig selv et krisetegn og et bevis på, at partierne er blevet et lukket, selvsupplerende ….

Back To Top
error: Content is protected !!