Skip to content
Den Skandinaviske Drøm

Socialdemokraterne i Danmark, Arbeiderpartiet i Norge og Socialdemokraterna i Sverige har været afgørende for udviklingen af den velfærdsmodel, som har gjort Skandinavien til et forbillede for resten af verden. Et møjsommeligt arbejde gennem godt 140 år har skabt resultater, som alle tre lande er stolte af.
Men globaliseringen, udviklingen inden for informations- og transportteknologi og den økonomiske krise lægger i disse år pres på den skandinaviske velfærdsmodel. Og også partierne oplever svingende tilslutning blandt vælgerne.
Gennem samtaler med tre centrale skandinaviske socialdemokrater vender forfatter Anne Sofie Allarp store spørgsmål i tiden. Hvad er de tre velfærdsstaters hovedudfordringer for fremtiden? Hvad er kerneværdierne i vores samfund? Hvad er det socialdemokratiske projekt i det 21. århundrede?
Mogens Lykketoft, Carin Jämtin og Jens Stoltenberg giver svarene med idémæssig eftertanke og med deres politiske erfaringers vægt. Den skandinaviske drøm indkredser de vigtigste temaer, som de socialdemokratiske partier står overfor i dag.

Titel: Den Skandinaviske Drøm”
Forlag: People’s Press
År: 2014
Oversættelser: “Den nordiske Modellen” (NO) – 2014

Back To Top
error: Content is protected !!