Skip to content
Den Nordiske Modellen

Hvor går sosialdemokratiet? Vil vår velferdsmodell overleve? Denne boken inneholder åpenhjertige samtaler med tre sentrale nordiske politikere. De sosialdemokratiske partiene i Danmark, Sverige og Norge har vært avgjørende for utviklingen av den velferdsmodellen som har gjort Skandinavia til et forbilde for resten av verden. Et møysommelig arbeid gjennom nesten 140 år har skapt resultater som de tre landene er stolte av. Men globaliseringen, utviklingen innenfor informasjons- og transportteknologi og finanskrisen setter velferdsmodellen under press og reiser en rekke spørsmål: – Hva blir de tre velferdsstatenes hovedutfordringer i fremtiden? – Hva er de sentrale, ufravikelige verdiene for våre fellesskap? – Hva er det sosialdemokratiske prosjektet i det 21. århundre? – Hvordan skal den sosialdemokratiske bevegelsen fastholde sin posisjon som sjefsarkitekt i utviklingen av den moderne velferdsmodellen?

Dette er blant spørsmålene Anne Sofie Allarp i denne samtaleboken stiller til tre ledende skandinaviske sosialdemokrater: Mogens Lykketoft, Carin Jämtin og Jens Stoltenberg. Deres svar kan bli av vesentlig betydning for den videre samfunnsutviklingen i Norden.

Titel: Den Nordiske Modellen”
Forlag: Aschehoug
År: 2014
På dansk: “Den Skandinaviske Drøm” – 2014

Køb
Back To Top
error: Content is protected !!