Her er ti forslag til at gøre Danmark bedre – Politiken.dk

Længere tids ophold i meget forskellige lande i Nordamerika, Afrika, Sydasien og Sydeuropa har alene bekræftet for mig, at Danmark på mange måder er et af verdens mest overlegne sociale eksperimenter.

Men kulturelt har vi vores idiosynkrasier, vores små skævheder, som vi ofte enten opfatter som naturlige eller ligefrem dyrker. Her er ti af dem, nye og gamle, som vi godt kunne afskaffe i morgen…

Kilde: http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2778641/her-er-ti-forslag-til-at-goere-danmark-bedre/