Den uterlige amning – b.dk

“Efter at Ligebehandlingsnævnet afgjorde, at en Illum-restauratør havde ret til at bortvise en ammende kvinde, gik debatten rutineret i gang om amningens fortræffeligheder versus den private ejendomsret. Men afgørelsens vidtgående og principielle præmis blev i det store og hele overset.”

Kilde: Den uterlige amning